Vertaal deze pagina

Dužijanca

Bunjevac Harvest Festival 

St. John's Day - Dužijanca. The harvest festival Dužijanca has a tradition of more than 100 years (from 1911) in Subotica/Szabadka. Bunjevci, who are represented by the Croat National Council, are organizing the harvest festival Dužijanca (St. John the Baptist Day: Holy Mass, procession, folklore, music). Bunjevci, who are gathered around the Bunjevac National Council, celebrating Dan Dužijance (from the first decennium of the 21st century). In Sombor (Vojvodina), the divided Bunjevac community is celebrating together with the Šokac community, the harvest festival Dužionica. BEC

Dužijanca in different regions and city's: "U somborskih, subotičkih i ostalih bačkih Bunjevaca tradicionalno je, po završetku žetve, proslavljana Dužionica (Dužijanca), stara porodična, a kasnije opšta zemljoradnička svečanost, koju su njihovi preci preneli iz nekadašnje postojbine, kada su se pre više od tri veka doselili u severnu i severozapadnu Bačku (Jovan Erdeljanović beleži ovaj običaj u Sinjskoj krajini pod imenom „Doženjancija“, u Lici „Dožinjancija“, a u dalmatinskoj Zagori „Dožencija“). U Somboru je ustaljen naziv ove manifestacije “Dužionica”, a kod većina ostalih Bunjevaca u Bačkoj (u Subotici i drugim naseljima sa bunjevačkim stanovništvom) manifestacija se naziva “Dužijanca”." DUŽIONICA (DUŽIJANCA) – Ravnoplov - Milan Stepanović (2018)

The Whaet Harvest, Bible Land

Dužijanca

Attempt to depoliticize Dužijanca: "Zbog pokušaja politiziranja Dužijance, osnivači su odlučli inicirati novu udrugu kojoj bi prvotni cilj bio zaštititi ono što Dužijanca jest – zahvala Bogu za završetak žetve, a onda i za kruh svagdašnji. Drugi cilj nam je bio zaštititi ono što živi u našoj subotičkoj Crkvi, a našem hrvatskom narodu i milom nam bunjevačkom rodu već više od stotinu godina. I napose zaštititi ime velikana našega naroda mons. Blaška Rajića, župnika župe sv. Roka, "koji je sigurno vođen Duhom Svetim, a onda i ljubavlju prema svom narodu i njegovim divnim običajima, obiteljsko slavljenje Dužijance prenio u Crkvu i učinio ga jedinstvenim slavljem kojim su bunjevački Hrvati stoljećima zahvaljivali Bogu za završetak žetve i očitovali ponos i ljubav prema svome narodu." Udruga bunjevačkih Hrvata „Dužijanca” – Subotica – Wikipedija 

"Dužijanca is a specific expression of the entire set of spir­itual and material values created by the Bunjevac Croats during their history in the region." LDA Subotica 

 

Bunjevac Croats in Vojvodina

Dužijanca of Tavankut (2017), Vojvodina/Serbia: "The Harvest Festival Dužijanca of Tavankut took place in the Church of Jesus Christ and was held on July 23, 2017. Mass was led by the Msgr. Stjepan Beretić with the local pastor Franjo Ivanković and Msgr. Andrija Anišić, parish priest of Saint Rocco's Subotica parish. This year's bandaš and bandašica were Dragan Žarić and Martina Stantić accompanied with Luka Vuković and Sara Davčik."  www.subotica.info

 

Dužijanca 100th anniversary

Dužijanca 100th anniversary

Dužijanca 2011, Subotica/Szabadka, Serbia  

Dužijanca

Grain of Knowledge

Milenko Brustulov, Marinko Piuković

'fala bogu, je ris je gotov', 2017

Dužijanca, Subotica/Szabadka, 2018

Dužionica, Sombor/Zombor, 2015

Stipan Kujundžić, Ruža Juhas

Mala Bosna, Dužijanca, 2013

Mowing competition, Đurđin, 2017

Dužijanca, Zagreb, 2018

Dan Dužijance, Subotica/Szabadka, 2015

Church of St. Roke, Subotica/Szabadka

Bisschop Šaško: "Prevesti svoj život na jezik s ovih sedam padeža kršćenske kulture i s gramatikom ljubavi, kako nam ga čuva Dužijanca? Siguran sam da se taj jezik, temeljno jezik milosti, razumije svugdje. On po Dužijanci uvijek donosi radost. I nikada nije kasno učiti jezik otajstva ljubavi." (Subotica/Szabadka, 13-09-2019) - FOTO Održana Dužijanca - najljepši i najsadržajniji običaj bunjevački Hrvata

1995

2019 

© Stichting Bunjevac European Center, 2015